یراق کلنگلی

این محصول قابلیت باز شدن از سمت بالا و یا پایین و همچنین رو به داخل و یا خارج محل را دارد. این موضوع با توجه به جهت نصب پنجره متغیر خواهد بود. لذا باید توجه داشت که به هر صورت که این پنجره را نصب می کنید، تنها در همان جهت امکان باز شدن آن وجود دارد. این پنجره ها را عموما برای سرویس های بهداشتی و راه پله ها استفاده می کنند. به جهت امکان ورود نور و جا به جایی هوا می توانید آنها را در هر محلی که  به نور یا تهویه نیاز دارید نصب کنید. پنجره های کلنگی دارای ابعاد مختلفی بوده لذا از این جهت بسیار منعطف می باشند. قیمت مناسب محصول و استفاده از بهترین مواد اولیه در این محصول، آنرا به یکی از برترین محصولات upvc بدل کرده است.

یراق کلنگی
فهرست