انواع پروفیل  upvc :

 1. پروفیل فریم : که برای ایجاد کلاف پنجره استفاده می شود.
 2. پروفیل لنگه : برای تولید بازشو پنجره استفاده می شود
 3. پروفیل میانی : به عنوان ستون پنجره استفاده میشود و بعضی موارد هم به عنوان فریم برای در های بیرون بازشو استفاده میشود
 4. پروفیل لنگه درب : این پروفیل برای تولید لنگه درب مورد استفاده قرار می گیرد و و ابعاد آن بزرگ است.
 5. پروفیل درب بیرون بازشو : این پروفیل برای دردهای استفاده می شود که خلاف جهت عادی باز می شوند
 6. پروفیل پانل : که به صورت یک صفحه با عرض ۱۰ سانتیمتر است که صفحات در هم قفل میشوند و برای قسمتهای پاخور استفاده می شود.
 7. پروفیل میانی متحرک : برای پنجره های طرح فرانسوی استفاده می شود.
 8. پروفیل اتصال قاب به قاب : برای اتصال چند پنجره به صورت صاف و پشت سر هم استفاده می شود.
 9. پروفیل لوله و پروفیل اتصال لوله : این دو پروفیل برای پنجره هایی که قاب آنها هلالی افقی است به کار گرفته می شود.
 10. پروفیل لنگه کشویی : برای تولید لنگه و ستون پنجره کشویی استفاده می شود
 11. پروفیل فریم کشویی : برای تولید کلاف پنجره کشویی است.
 12. پروفیل زهوار : که وظیفه نگه داشتن شیشه و پا نل را در جای خود دارد.

رتبه بندی پروفیل  upvc

مواد مورد بررسی در استاندارد پنجره دوجداره upvc شامل فاکتورهای مانند  :

 • ابعاد و اندازه های پروفیل
 • وزن
 • ظاهر و شرایط ارسال
 • شرایط آب و هوایی و آزمون های آن
 • آزمون مواد اولیه
 • آزمون حرارتی پروفیل
 • مقاومت در برابر ضرب

ویژگی های پروفیل  UPVC با کیفیت چیست ؟

 

ردیف
مشخصه
محدوده قابل پذیرش
روش کنترل
1
ظاهر پروفیل
سفید و شفاف و صاف باشد
کنترل چشمی
2
دیواره های خارجی
ضخامت دیواره خارجی در کلاس A حدود 3 میلیمتراست
توسط یک کولیس ضخامت دیواره خارجی کنترل گردد
3
مواد افزودنی
کلیه افزودنی های مورد نیاز برای تولید پروفیل و مخصوصاً اکسید تیتانیوم از مواد مرغوب و برندهای معتبر باشد
تاییدیه تست UV توسط مراجع معتبر آزمایشگاهی
تأیید تست ضربه تأیید شرکت تولید کننده افزودنی
4
جرم واحد طول
جرم وحد طول فریم پنجره حداقل 1200 گرم بر متر باشد
کنترل طول و وزن توسط متر و ترازو
5
مواد اولیه مصرفی
مواد اولیه مصرفی در تولید پروفیل نو باشد و مواد بازیافتی نباشد
تأیید تست توسط مراجع معتبر آزمایشگاهی تأییدیه تست ضربه
کانال
تعداد کانال در پروفیل باعث بهبود خواص مکانیکی و فیزیکی و پروفیل شده بطوری که هر چه تعداد کانال ها بیشتر شود انتقال انرژی گرمایی و صوت کمتر است
در ایران پروفیل 3 و 4 کاناله متداول است
تعداد کانال در مقطع پروفیل های اصلی شمرده می شود
7
شکننده گی
در مقابل ضربه در دمای پایین و محیط مقاوم باشد
تایید تست توسط مراجع معتبر آزمایشگاهی
8
پایداری رنگ
عدم تغییر رنگ پروفیل
تایید تست توسط مراجع معتبر آزمایشگاهی (گرید A از مرکز تحقیقات مسکن)
تأیید از تولید کننده معتبر اکسید تیتان را داشته باشد
9
جوش پذیری خوب
پروفیل قابلیت جوش پذیری مناسب را داشته باشد
ابتدا طبق جدول مشخصات پروفیل در فصل 5 نمونه هایی تهیه شده و نیروی قید شده در جدول را توسط دستگاه به نمونه اعمال شده و باید بیشتر از مقادیر اعلام شده باشد.
فهرست