مراحل نصب پنجره های دوجداره upvc  :

 

استفاده از فریم آهنی :

تا جای ممکن  از فریم های آهنی (فریم انتظار) استفاده شود. از  اهم مزیت های فریم آهنی این است که دهانه بسیار دقیقی و محکمی  برای نصب پنجره upvc ایجاد می نماید که این امر باعث کیپ بودن پنجره نسبت به فریم آهن می شود، در ساخت فریم های آهنی بهتر است از پروفیل های ۶۰*۳۰ و یا ۵۰*۳۰ استفاده گردد، گوشه های فریم های آهن با قید مناسب بسته شده و در فریم های ارتفاع و عرض بالای ۲۵۰۰ حتما از ستون موقت استفاده گردد تا در زمان کار گذاشتن فریم ها در صورت هرگونه فشار و یا در زمان بارگیری و تخلیه فریم ها هیچ گونه آسیبی نبیند.

استفاده از ضد زنگ :

استفاده از ضد زنگ و رنگ کاری فریم های آهن بسیار مهم بوده و موجب جلوگیری از زنگ زدن فریم آهن می شود . مهمتر اینکه زنگ زدن فریم آهنی باعث ریختن رنگ زنگ بر روی پروفیل ها می شود, بنابراین ضدزنگ یادتان نرود.

استفاده از تراز و شاقل :

بسیار دقت شود در زمان نصب فریم های آهنی این فریم حتما ابزارز تراز و شاقول کار گذاشته شود در صورتی که فریم های آهن به صورت صحیح کار گذاشته نشود و به دلیل اینکه پنجره یو پی وی سی دقیقا روی فریم آهن نصب می گردد پس از نصب پنجره،بازشو پنجره در زمانی که باز می شود در محل ثابت قرار نمی گیرد .

نصب فریم پنجره در وسط دیوار :

در صورتی که سازندگان محترم بتوانند در زمان اجرای فریم آهن آن را در وسط دیوار نصب نمایند بصورتی که هم سطح با گچ نشود، کیفیت در انتهای کار متمایز خواهد شد. مورد دیگر اینکه در زمان اجرای نما اگر بتوانند لبه سنگ به اندازه نیم سانت متراژ از فریم آهن بالاتر باشد هرگونه فاصله ای بین پنجره یو پی وی سی و فریم آهن پوشیده خواهد شد.

خدمات پس از فروش هما
فهرست