شیشه سکوریت

اگر بر روی شیشه های ساده عملیات حرارتی یا واکنش های شیمیایی کنترل شده ی خاصی انجام شود به شیشه های سکوریت می توان رسید که نوعی از شیشه های ایمنی به شمار می روند. شیشه های سکوریت یا حرارت دیده، استحکام بالاتری نسبت به شیشه های ساده دارند. عملیات سکوریت کردن شامل قرار دادن سطح داخلی برابر تنش کششی و سطح خارجی برابر فشار است؛ اینگونه توضیع تنش ها باعث می شود که هنگام شکست شیشه های سکوریت، آنها به جای صفحات دندانی بزرگ و خطرناک، به تکه های دانه ای ریز و کم خطرتری تبدیل شوند.

شیشه های سکوریت به دلیل ویژگی های ایمنی واستحکام، کاربردهای متفاوتی پیدا کرده اند. برخی از موارد مصرف آنها شامل شیشه های خودروهای سواری، درهای حمام، درها و میزهای شیشه ای معماری شده، سینی های یخچال، محافظ های صفحه نمای موبایل، به عنوان جزئی از شیشه های ضد گلوله، ماسک های غواصی و اشکال مختلف سینی ها و لوازم پخت و پز می شود.

فهرست