شیشه سه جداره

پنجره های سه جداره ساختاری شبیه به پنجره های دو جداره دارند. این نوع از پنجره ها از سه لایه ی شیشه ای و دو عدد فاصله انداز تشکیل شده اند. فضای مابین شیشه ها با گاز آرگون پر شده است؛ اگر چه هوا نیز عایقی خوب محسوب می شود، اما جهت نیل به اهداف استفاده از پنجره های چند جداره، گاز آرگون به کار می رود.مزیت این شیشه ها این است که ساختار ویژه ی اینگونه پنجره ها، آنها را به گزینه ای عالی در جهت عایق سازی محیط در برابر آلودگی صوتی و هدر رفت گرما، تبدیل کرده است. دیگر مزیت آن نسبت به انواع کم جداره تر، ایمنی بیشتر این نوع پنجره ها در برابر عوامل خارجی است که یک لایه ی اضافه ی شیشه، به این امر کمک می کند.

فهرست