شیشه سندبلاست

سندبلاست فرایندی می باشد که بر پایه آن می توان انواع شیشه  ها را به شیشه های طرح دارد تبدیل کرد که انواع این طرح ها میزان طرح دار بودن شیشه بسته به نوع سلیقه و نیاز افراد متفاوت بوده یعنی انتخاب طرح های انجام شده بر روی شیشه بر عهده کارفرما می باشد. سندبلاست به دلیل پاشش با فشار زیاد ماسه بر روی شیشه باید بر روی شیشه ای مقاوم انجام شود که در زمان انجام فرایند اشکال و آسیبی در ساختار کلی شیشه صورت نپذیرد. به همین دلیل بهترین گزینه سندبلاست شیشه سکوریت می باشد. دلیل آن نیز مقاومت بالای شیشه سکوریت در برابر فشار و تغییرات می باشد.

فهرست